USLOVI KORIŠĆENJA

OPŠTI USLOVI

Ovaj sajt je vlasništvo Poljoprivredne zadruge “AlmaRosa” Sremski Karlovci, Karaš 55, PIB: 112591904, matični broj: 21702633.
Zadržavamo pravo da s vremena na vreme ažuriramo sajt i promenimo sadržaj ili bilo koji njegov deo. Sve izmene će biti važeće nakon objavljivanja na sajtu.

AUTORSKA PRAVA

Kompletan autorski sadržaj, uključujući ali ne ograničavajući se na grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale na ovom sajtu koji je vlasništvo Poljoprivredne zadruge “AlmaRosa” Sremski Karlovci, zaštićen je pravom intelektualne svojine.
Bilo kakva neovlašćena upotreba materijala na našem sajtu i/ili njihovog dela odnosno objavljivanje u bilo kojoj formi i sa bilo kojim značenjem, distribucija, prerada ili druga upotreba tekstualnog i vizuelnog sadržaja sa našeg sajta u bilo kom delu, obimu i postupku bez naše prethodne dozvole odnosno dozvole autora konkretnog sadržaja predstavlja kršenje prava intelektualne svojine. Preduzećemo sva pravna sredstva radi zaštite prava intelektualne svojine odmah po saznanju o bilo kojoj neovlašćenoj upotrebi.
Svako kopiranje, objavljivanje u bilo kom obliku, štampanje ili preuzimanje materijala sa našeg sajta, bilo njegovog dela ili u celosti, nije dozvoljen(a/o) osim uz našu prethodnu pisanu saglasnost ili prethodnu pisanu saglasnost autora konkretnog sadržaja.
Pojedine informacije i drugi sadržaj sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede, u adekvatnom obliku i uz naše prethodno odobrenje, da je “sadržaj preuzet sa sajta https://sustina.rs/ i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.
Korišćeni sadržaj sa sajta i/ili njegov deo ne sme biti na bilo koji način izmenjen i/ili tumačen i/ili korišćen u drugom kontekstu sem originalno upotrebljenog. U slučaju da je upotreba sadržaja sa sajta neadekvatna ili pogrešno prikazana, preduzećemo pravne radnje i korake u cilju zaštite prava intelektualne svojine.
Nije dozvoljena upotreba ni na koji način našeg imena, logoa, slogana ili poslovnog imena bez naše prethodne pisane saglasnosti.

PRIVATNOST PODATAKA

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu, potrebni su nam vaše ime i prezime, adresa, e-mail, broj telefona. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da vam isporučimo željenu robu, kao i da vas obavestimo o statusu porudžbine.
Podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju prikupljamo, analiziramo i obrađujemo putem servisa Google Analytics. Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje sajta.
Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

INFORMACIJE

Informacije na našem sajtu, tekstovi i drugi materijali služe za vaše informisanje i ne predstavljaju bilo kakav profesionalni savet.
U slučaju bilo kakvih pitanja vezanih za naš sajt, molimo Vas da nas kontaktirate putem kontakt forme na sajtu.

error: Sadržaj sajta je zaštićen!